آلیس


نمایش:
مرتب کردن براساس:

تنگ و لیوان عسلی آلیس JCC

جنس: کریستال دوپوسترنگ: عسلیpbo:24%کاردستکشورسازنده: ایران..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

سبد 25 عسلی آلیس JCC

ابعاد: ارتفاع 234 میلی متر- قطر 247 میلی مترجنس: کریستال دوپوسترنگ: عسلیpbo:24%کاردستکشور سازنده: ای..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

شکلات خوری 200 تک پایه عسلی آلیس JCC

جنس: کریستال دوپوسترنگ: عسلیpbo:24%کاردستکشور سازنده: ایران..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

شکلات خوری سه پایه عسلی آلیس Morano

جنس: کریستال دوپوسترنگ: عسلیpbo:24%کاردستکشور سازنده: ایران..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

شکلات خوری گلابی سه پایه عسلی آلیس JCC

ابعاد: ارتفاع 368 میلی متر- قطر 175 میلی مترجنس: کریستال دوپوسترنگ: عسلیpbo:24%کاردستکشور سازنده: ای..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

قاب شیرینی 30 پایه دار عسلی آلیس JCC

 ابعاد: ارتفاع 136 میلی متر- قطر 302 میلی مترجنس: کریستال دوپوسترنگ: عسلیpbo:24%کاردستکشور سازن..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

قندان 10 سه پایه عسلی آلیس JCC

ابعاد: ارتفاع 175 میلی متر- قطر 102 میلی مترجنس: کریستال دوپوسترنگ: عسلیpbo:24%کاردستکشور سازنده: ای..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

لاله 17 شمعدانی پایه دار عسلی آلیس JCC

ابعاد: ارتفاع 348 میلی متر- قطر 171 میلی مترجنس: کریستال دوپوسترنگ: عسلیpbo:24%کاردستکشورسازنده: ایر..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

پیاله و پیش دستی عسلی آلیس Morano

ابعاد پیش دستی: قطر 190 میلی مترابعاد پیاله: ارتفاع 69 میلی متر- قطر 90 میلی مترجنس: کریستال دوپوستر..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کاسه 10 سه پایه عسلی آلیس JCC

 ابعاد: ارتفاع 69 میلی متر- قطر 90 میلی مترجنس: کریستال دوپوستتعداد: 1دست (6عدد)رنگ: عسلیpbo:2..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کاسه 30 خمره ای عسلی آلیس JCC

ابعاد: ارتفاع 309 میلی متر- قطر 250 میلی مترجنس: کریستال دوپوسترنگ: عسلیpbo:24%کاردستکشور سازنده: ای..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کاسه پایه دار عسلی آلیس Morano

جنس: کریستال دوپوسترنگ: عسلیpbo:24%کاردستکشور سازنده: ایران..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کشکول 27 پایه دار عسلی آلیس JCC

ابعاد: ارتفاع239 میلی متر- قطر 238 میلی مترجنس: کریستال دوپوسترنگ:  عسلیpbo:24%کاردستکشورسازنده..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

گلدان 315 پایه دار عسلی آلیس JCC

ابعاد: ارتفاع 395 میلی متر- قطر 193 میلی مترجنس: کریستال دوپوسترنگ: عسلیpbo:24%کاردستکشور سازنده: ای..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان