الموند


نمایش:
مرتب کردن براساس:

سبد 29 بنفش الموند JCC

ابعاد: ارتفاع 266 میلی متر- قطر 282 میلی مترجنس: کریستال دوپوسترنگ: بنفشpbo:24%کاردستکشور سازنده: ای..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کاسه 295 پایه دار سبز الموند JCC

ابعاد: ارتفاع 225 میلی متر- قطر 292 میلی مترجنس: کریستال دوپوسترنگ: سبزpbo:24%کاردستکشور سازنده: ایر..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

کاپ 1000 بزرگ آبی الموند JCC

ابعاد: ارتفاع 360 میلی متر- قطر 230 میلی مترجنس: کریستال دوپوسترنگ: آبیpbo:24%کاردستکشور سازنده: ایر..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

گلدان 302 پایه دار آبی الموند JCC

ابعاد: ارتفاع 517 میلی متر- قطر 236 میلی مترجنس: کریستال دوپوسترنگ: آبیpbo:24%کاردستکشور سازنده: ایر..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

گلدان خمره ای بنفش الموند JCC

ابعاد: ارتفاع 304 میلی متر- قطر 170 میلی مترجنس: کریستال دوپوسترنگ: بنفشpbo:24%کاردستکشور سازنده: ای..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان